İŞLEM ÜCRETLERİ 2019

DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ TÜRÜ ALAN (m²) ÜCRET(TL)
0-1000 550
1001-3000 822
3001-5000 1172
5001-10000 1423
APLİKASYON 10001-20000 1547
20001-50000 1773
50001-100000 2120
100001-200000 2620
200001-500000 4242
500000 den sonra her 100000 için 748
Altı ay içinde aynı yere ait aplikasyon talebinde 1 aplikasyon krokisi bedeli (Maktu*) 26
KADASTRAL YOL SINIRLARININ BELİRLENMESİ (Maktu*) 1-10 Nokta 550
10 Noktadan sonra her bir nokta için 24
CİNS DEĞİŞİKLİĞİ 0-500 570
Yapısız iken yapılı hale gelme Sonraki her bir m² için 0,08
1 Bina İnşaat Alanı İlave her bina için (maktu*) 200
Aynı yapı üzerinde kat ilavesi suretiyle yapılacak cins değişikliği işleminde Maktu* 200
Yapılı İken Yapısız Hale Gelme (2010/4 sayılı genelgenin 24. Md. 12. Bendi uyarınca) Maktu* 375
Bina Yapımı ve Yıkımı İle İlgili Olmayan ve Taşınmaz Malın Bağ, Bahçe, Tarla Vb. Vasıfta İken, Arsa, Fındıklık, Zeytinlik, Sera.. Vb. Vasıflara Dönüştürülmesi Veya Tersi Yapılan Cins Değişikliğinde Maktu* 200
Araziye gidilmesi gerekli ise ilave (Maktu*) 175
BİRLEŞTİRME

2 PARSEL

(İlave her bir parsel için yüzde 10 artış uygulanacaktır)

648
ARZİ İRTİFAK HAKKI 1 Parsel 375
İlave her bir parsel için (Maktu*) 200

PARSELİN YERİNDE GÖSTERİLMESİ

Her parsel için (Ada/Parsel, Adres)

Maktu*

175

BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN YERİNDE TESBİTİ

Her bağımsız bölüm için

Maktu* 175
PARSELİN VEYA BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN YERİNDE GÖSTERİLMESİNDE

Aynı malike ait; birbirine bitişik birden çok parselin veya aynı parselde bulunan birden çok bağımsız bölümün yerinde gösterilmesinde ayrıca her parsel / bağımsız bölüm başına ilave

Maktu*

37
HATALI BAĞIMSIZ BÖLÜM DÜZELTME VE TEKNİK RAPOR HAZIRLAMA İŞLEMİ 2 Bağımsız Bölüm İçin Maktu* 267
Her bağım. Bölüm için ilave maktu* 34

Bölgesel Yöresel Katsayısı 0.99 olarak alınacaktır.