• Aplikasyon

  Taşınmaza ait mülkiyet veya irtifak hakkı sınırlarının, tapu planındaki bilgi ve belgelerine uygun olarak zeminde işaretlenmesi işlemi olup, bu işlem neticesinde düzenlenen kroki “Aplikasyon Krokisi” olarak tanımlanmıştır.
 • Cins Değişikliği

  Bir taşınmaz malın cinsinin yapısızken yapılı veya yapılıyken yapısız hale, bağ, bahçe, tarla vb. iken arsaya veya arazi iken bağ, bahçe, tarla vb. duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlemdir.
 • Birleştirme

  Birbirine bitişik birden çok parselin bir parsel haline dönüştürülmesi işlemidir.

  Duyurular

  Tüm haritacılık hizmetlerini karşılıyoruz

  Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Kanununda yapılan değişiklikle, Lisanslı Mühendislere Serbest harita mühendislik işlemlerinin yapım yetkisi verildiğinden, tüm haritacılık hizmetleri YILDIZ HARİTA MÜHENDİSLİK büromuz tarafından karşılanmaktadır.

  Manisa ilinin tamamında yetkiliyiz

  Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Kanununda yapılan değişiklikle ilçe bazlı yetkilendirme kaldırılmış olup, yetki alanımız MANİSA ilinin tüm ilçeleri olarak genişletilmiştir.