• Aplikasyon

  Taşınmaza ait mülkiyet veya irtifak hakkı sınırlarının, tapu planındaki bilgi ve belgelerine uygun olarak zeminde işaretlenmesi işlemi olup, bu işlem neticesinde düzenlenen kroki “Aplikasyon Krokisi” olarak tanımlanmıştır.
 • Cins Değişikliği

  Bir taşınmaz malın cinsinin yapısızken yapılı veya yapılıyken yapısız hale, bağ, bahçe, tarla vb. iken arsaya veya arazi iken bağ, bahçe, tarla vb. duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlemdir.
 • Birleştirme

  Birbirine bitişik birden çok parselin bir parsel haline dönüştürülmesi işlemidir.

  Duyurular

  Soma İrtibat Büromuz

  Soma İlçesinde İrtibat Büromuz faaliyette olup, Soma ilçesine ait işlem başvurularının Soma irtibat Büromuza yapılması gerekmektedir. Kırkağaç İlçesine ait işlem başvurularının, ulaşım mesafesinin daha kısa olması nedeniyle Soma İrtibat Büromuza yapılması talep sahiplerinin menfaatine olacaktır.

  YETKİ ALANI

  15.06.2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik gereğince lisanslı büro kurulmayan Soma, Kırkağaç, Gördes, Demirci ve Saruhanlı ilçelerinde yeni yerleştirmeler yapılana kadar lisanslı büromuz yetkilendirilmiştir.